Jongeren in West: schaf gevangenissen en overheid af!

We moeten de politie, de gevangenissen en de hele overheid afschaffen! En sensatiebeluste journalisten zijn niet te vertrouwen, die zijn een spreekbuis voor racistische smerissen. Aldus ‘enkele jongeren uit Amsterdam West’ in een flyer die dinsdagmiddag in de brievenbussen van de Admiraal de Ruijterweg en omgeving werd gepropt.

Aanleiding is de inbraak vorige week in een woning in de straat. Jongens uit de wijk vermoedden dat de politie de lege woning gebruikte om hangjongeren op straat af te luisteren en dat bleek inderdaad het geval. Woedend zijn de flyeraars daar over. En ze zijn boos op de media. ‘Journalisten waren er snel bij om hun versie van de feiten neer te pennen. Natuurlijk werd de helft van het verhaal achterwege gelaten’, weet de schrijver van de flyer.

Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar als er donderdagnacht niet een slaperige journalist zijn bed was uitgerold om het allemaal te filmen en vervolgens uit te zoeken, dan had de opsteller van de flyer geen idee gehad van wat er die nacht gebeurd was. Uit de tekst op het papiertje blijkt ook niet dat de opsteller iets meer weet over de inbraak en de bestemming van de woning dan wat AT5 vrijdag meldde.

De achterzijde van het pamfletje is een oproep tot anarchie. Het komt erop neer dat dit alles maar weer eens aantoont dat de politie, de gevangenissen en meteen maar de hele overheid afgeschaft dienen te worden. Afzender: ‘Enkele jongeren uit Amsterdam West’. De hele flyer wekt de suggestie dat hij afkomstig is van jongens uit de buurt. Die gasten van Marokkaanse afkomst dus, die de hele dag op straat bij portieken hangen.

Maar, die hangjongeren hebben doorgaans niet zo’n uitgesproken politieke mening, laat staan een radicaal-anarchistische overtuiging… Ik ben even rond gaan vragen en de jongens op straat hebben niets te maken met een flyer. Wat ze wel weten, is dat er afgelopen weekend opeens een man in de wijk rondliep die zich voorstelde als een anarchist. Hij had een exemplaar van ‘Kaduuk’ bij zich, waarin maandelijks soortgelijke teksten als die van de flyer te lezen zijn. De man stelde wat vragen, vroeg telefoonnummers en ging weer weg.

En – hoogstwaarschijnlijk – tikte de man (die zelf naar verluidt uit Rotterdam kwam) vervolgens ongevraagd namens de jongens in de wijk een pamflet met de oproep om de politie, de gevangenissen en de hele overheid af te schaffen. Sympathiek!

Category : Overigen
Tags :